Ailesi       
Yaşamı       
İşi          
Eserleri          
İletişim          


Languages Biz Kimiz Telif Bilgileri E-mail Gönder Ana Sayfa

 

 

 

 

Eserleri / kitapları
Sekiz kitap

Yazar zaman zaman bu eserlerine ekler de yapmaktadır

SÖNMÜŞ BALONLAR

Annem Sevgililerim Eşlerim Dostlarım Kızım Ben Ve Ötesi ile Bu kitap yaşanmışlıkları ve tecrübeleri ile güzellik ve çirkinlikleri, acılar ve mutlulukları ile heyecan ve ümitsizlikleri ile yazarın hayatından kesitler şeklinde bize yansıyor. Görünen bariz amaç herkesin kendine pay çıkartıp bir nebze de olsa ders alması ve gelecekteki acılara katlanmasını önlemek. Gerçekliği, açıklığı, akıcı ve didaktik oluşu ile evlenmeden önce herkesin okumasını tavsiye edebileceğimiz bir eser.

ÇEKEMEDİĞİM FOTOGRAFLAR

Aristokrat ve sanatkâr iki aileden gelen bir mazi, büyük bir birikimle çevreyi izleyen gözler. Yanlışa boyun eğmeyen bir baş. Burjuvazinin yerleşmediği bir sanayi ve ticaret ortamının zaafları ve hatâları. Faturaları ölüm olan, ama halâ ucuzluk kokan bir piyasa. Ve daha ne tuhaflıklar.. Hayata adım atacak her sanatkârın, her tüccar ve sanayicinin, her genç iş adamının, belki de her insanin ibretle, hayretle, zevkle okuyacağı ve okuması gereken bir kitap. 2007 öncesi bu sitede yayınlanmış olacak.

İKİ AVUÇ DELİ SAÇMASI

Yazarın zaman zaman söylediği sözlerden, olaylar karşısında verdiği tepkilerden ve koyduğu teşhislerden oluşan değişik bir kitap.

MAKALELER

Türkiye aslında yazar ve okur cenneti olması gerekirken, Türkiye'de ne yeterli derecede yazar var, ne de ciddi mahiyette okur var. Zaten okur yazar nüfusu da ciddi derecede düşük. Kendime bakıyorum. Ben bile iyice saçmalamışım. En az bin kadar bu tarz kısa yazı veya makalem olması gerekirdi. Ama yok. Bu da benim tenevvürüm işte. Bundan sonra bu cihete biraz daha önem vermem gerektiğine inanıyor, bu fikir kırıntılarını okuyan Siz dostlarıma teşekkür ediyor, görüş ve tenkitlerinizi bekliyorum.

DEVLET VE KANUNSUZLUK HİMAYESİNDE MEDYA TERÖRÜ

Yazarın On sene önce kaleme aldığı bir eser. O zamandan bu zamanı gördüğü kesin. Ancak kendisi ile yaptığımız son görüşmede: "- Bu günleri de yazmamız lâzım. Bu kitabın ikincisini de kaleme almalıyım." Dedi. Ümidimiz bu günler için görüşlerini de okuyabilmektir tabii

CEMİYET VE CEHALET HİMAYESİNDE MEDYA TERÖRÜ

Bu kitap halen yazılmaktadır.

HAYATIN GİZEMİ MUCİZE Mİ? OLAĞAN MI?

Mazimiz halimiz ve geleceğimiz ile ilgili olarak, bilmediğimiz ama bilmemiz gerekli olan, bazı olağan üstü konuları içeren, enteresan bir kitap. Kitabın yazılma sebebi de çok enteresan. Yazar Sanatçı Deniz Arcak'a bir kitabunı armağan etmek için birkaç satır birşeyler yazmak ister Ama ortaya bu kitap çıkar.

KULLANMA KILAVUZU

Bu ülke Cumhuriyet tarihinin ilk On yılından sonra Türk insanını eğitmek için tekbir şey yapmamış olmakla mesuldür. Ülke Tekbir şey yapmadığı gibi aileler de kızları için pek fazla bir şey yapmamıştır. Hangi kesimden gelirse gelsin; bir erkeğin yaşadıkları adına, deliye dönüp de aşağıdaki yazıyı "muhtemelen hayatını birleştireceği kadına" yazması dahî, o ülkenin insan malzemesi açısından ne rezil durumda olduğunu göstermeye yeterlidir. Bu insan malzemesine göre, aslında böyle bir yazıyı bir kadına vermek, Sen yavaş yavaş uzaklaş anlamına gelmektedir. Bugün 2006 yılı itibariyle durum çok daha vahimdir. Ve bu zıvanadan çıkmışlığın 2050 yılından önce düzeleceği konusunda tek bir ümidim de yoktur. Çünkü maarif bugün doğan çocuğu iyi eğitir, o da doğuracağı çocuğu iyi eğitirse; tedricen bir iyileşme başlayacaktır. Bu da dediğim tarihleri hattâ geçecektir. Ancak bugünden tezi yok, kimse kendi kızına veya oğluna "-Anneciğim babacığım " gibi salakça hitaplarda bulunmasın.. Evlât ana baba olacak olursa cemiyet de rezil olur. Aynen köylünün efendi olup da, beyefendinin kim olduğunun anlatılmadığı için, bu ülkenin rezil olması gibi.